Potpredsjednici

Potpredsjednici

POTPREDSJEDNICI LDS BIH

Faruk Durić

Potpredsjednik Liberalno demokratske stranke BiH

faruk.duric@lds.ba

Privatno

Zlatko Hurtić

Potpredsjednik Liberalno demokratske stranke BiH

zlatko.hurtic@lds.ba

Privatno