Tuzla

12:00 AM

Građani Bosne i Hercegovine imaju pravo na čist zrak

LDS BiH koristi priliku da povodom 5. juna Svjetskog dana zaštite okoliša skrene pažnju na postojanje problema zagađenja zraka i da pozove sve nadležne insitucije, od lokolanog do entitetskog nivoa, da poduzmu konkretne mjere koje će dovesti do smanjenja zagađenja zraka.

Povećane koncentracije zagađujućih materija su prisutne tokom cijele godine ali su posebno izražene u zimskom periodu, zato smatramo da je potrebno hitno djelovati da bi građani BiH dočekali zimski period sa manje straha.

Koliko je prisutan ovaj problem vidljivo je iz rezultata monitoringa zraka koji ukazuju da već duži vremenski period dolazi do prekoračenja satnih, dnevnih i godišnjih graničnih vrijednosti. Monitorin zraka se radi da bi se ustanovilo da li su emisije unutar dozvoljenih vrijednosti, a kada se ustanovi da dolazi do prekoračenja granične vrijednosti nadležne institucije trebaju HITNO DJELOVATI. U BiH se stiče dojam da nadležni ne razumiju razloge vršenja monitoringa kvaliteta zraka i postojanja graničnih vrijednosti.

Zdravstveni eksperti ukazuju na opasnost usljed kratkoročnog i dugoročnog izlaganja građana povećanih koncentracija zagađujućih materija u zraku. Oni jasno ističu alarmantost situacije u BiH. Ozbiljne zdravstvene studije su pokazale da je zagađen zrak, između ostaloga, odgovoran za nastajanje karcinoma i da su najosjetljivija djeca. Pa zar nam je potrebno više razloga da se ozbiljno pozabavimo rješavanjem ovog problema.

Napominjemo, da građani BiH imaju pravo na čist zrak i im to trebamo obezbijediti, zato moramo hitno djelovati!

 

Event Details

Predsjednik LDS BiH

mr.sci. Hariz Redzic

Lokacija

Tuzla

12:00 AM