LUKAVAC: PREDSTAVLJANJE PROGRAMA I KANDIDATA ZA OPĆINSKO VIJEĆE

LUKAVAC: PREDSTAVLJANJE PROGRAMA I KANDIDATA ZA OPĆINSKO VIJEĆE

Trećeg dana izborne kampanje lukavački liberalni demokrati predstavili su Program I  kandidate LDS za Općinsko vijeće Lukavac.Na listama se nalazi ukupno 29 kandidata,od tog broja dvojica kandidata su na listi pripadnika iz reda nacionalnih manjina.Na listama je ukupno 15 žena I 14 muškaraca. Lista  ima multietnički karakter. Program I kandidate sa listi predstavio je G. Mihad Sakić,  jedan od kandidata za Općinsko vijeće Lukavac.

 

Program LDS BIH Lukavac za općinske izbore 2020. Godine.

LDS BiH sa 30 godina tradicije u političkom životu Bosne I Hercegovine,kreće u odlučnu borbu za:

 • Jednaka prava za sve
 • Za liberalno tržište u kome će mladi u svojoj domovini moći pokazati svoje sposobnosti.Obezbijediti uslove kojima će se otvoriti mogućnosti za zapošljavanje mladih.
 • Dosljedno poštovati Deklaraciju o stanju opasnosti za klimu i okoliš u Bosni i Hercegovini.
 • Projekat toplifikacije grada Lukavca proširiti na prigradske mjesne zajednice(Lukavac Mjesto,Hrvati,Puračić,Tabaci,Modrac,Bokavići,Bistarac Gornji i Bistarac Donji).
 • Inicirati donošenje odluke o selektivnom odvajanju otpada i izgradnji postrojenja za reciklažu, te time riješiti gorući problem sa zbrinjavanjem čvrstog otpada.
 • Raditi na izgradnji fabrike pitke vode i proširenju sistema vodosnabdijevanja na području općine Lukavac.
 • Rješavanje problema parking prostora u Lukavac gradu i u većim mjesnim zajednicama .
 • Rješavanje pitanja organizacije rada Gradske tržnice I sedmičnih pijaca na području općine Lukavac.
 • Izradu plana raspodjele budžetskih sredstava za kapitalne projekte u svim mjesnim zajednicama,za svaku narednu kalendarsku godinu.
 • Jači razvoj poljoprivrede I turizma.
 • Budžetskim sredstvima pojačati ulaganja u razvoj slijedećih sportova rukomet,košarka,odbojka,mali fudbal,gimnastika,plivanje I atletika.
 • Rješavanje pitanja izgradnje novog ili obnove starog gradskog bazena za plivanje.
 • Razvoj kulture I informisanja koji će biti u službi svih stanovnika općine Lukavac.
 • Borbu protiv šovinizma,kriminala I svih vidova diskriminacije u našem okruženju.

LDS kao članica Evropske liberalne porodice ubrzat će put Bosne I Hercegovine ka Evropskoj Uniji.

Sposobni smo da sa svojim istomišljenicima I patriotima uredimo lukavačku zajednicu na dobrobit svih njenih ljudi.

LDS sa  vama za Evropski Lukavac. NI LIJEVO,NI DESNO SA Liberalno demokratskom strankom.Sigurno I LIBERALNO.

Nakon predstavljanja Programa i kandidata LDS za Općinsko vijeće Lukavac prisutnima se obratio Dr. Zijad Mašić,nosilac liste .On  je istakao da su liberalne demokrate uvijek bili opozicija u lukavačkom parlamentu. Tako će biti i nakon predstojećih izbora. LDS će voditi izbornu kampanju uz obavezno poštovanje svih mjera koje su donijete od nadležnih organa vlasti vezano za pandemiju corona virusa u Bosni i Hercegovini. Dr.Mašić pozvao je sve kandidate za OV Lukavac i za načelnika Općine Lukavac da kampanju vode u skladu sa Izbornim zakonom Bosne i Hercegovine.Pozvao je građane općine Lukavac da svoje kandidate biraju SLOBODNO-ODGOVORNO-DOSTOJANSTVENO.LDS ZA EVROPSKI LUKAVAC.

PRESS SLUŽBA LDS BIH LUKAVAC

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *