Istorijat stranke

Istorijat stranke

Liberalno demokratska stranka je najstarija politička organizacija u BiH.

Nastala je 1989. godine od Saveza socijalističke omladine BiH.
Od prvih višestranačkih izbora u BiH, 1990. pa do danas, učestvovala je na svim opštim i lokalnim izborima.
Nakon rata u BiH ovoj stranci su se priključile Liberalna Bošnjačka Organizacija – LBO, čiji je predsjednik bio prof. Muhamed Filipović, a u aprilu 2007. godine pod okrilje LDS-a prišao je i Pokret za Promjene – PZP, čiji su rukovodioci u vrijeme objedinjavanja bili Šahbaz Džihanović i Dubravko Lovrenović.

LDS BiH je od 1994. godine punopravna članica ALDE – Alijanse liberalnih demokrata Europe. To je najduži staž u nekoj europskoj asocijaciji, koju ima neka bh. stranka.

 

 

Predsjednici LDS BiH:

1989. – 2005. Rasim Kadić
2005. – 2010. Lamija Tanović
2010. – 2012. Bojan Zec – Filipović
2012. – 2018. Amir Husarić
2018. – 2019. Hariz Redžić
2019. – Hasib Salkić v.d. predsjednikk